Test
Vse pravice pridržane.
Uporaba kateregakoli dela spletne strani v javne namene brez soglasja
ni dovoljena.

Za soglasje pišite na kdlonca@gmail.com.
Kulturno društvo Lonca je nastalo leta 2006 v želji po organiziranem delovanju Renesančne plesne skupine Lonca, ki sicer obstaja že od leta 2004.
Glavna naloga društva je obujanje plesov preteklih stoletij ter njihova predstavitev širši javnosti. Skupina, ki jo sestavlja pisana druščina ljubiteljskih plesalcev, deluje pod umetniškim vodstvom Irene Bevk in Gregorja Krajnika.
Viri, ki nam danes omogočajo poustvarjanje starinskih plesov, so predvsem zapisi v knjigah. Naš trenutni repertoar se naslanja zlasti na nekaj najbolj znanih del o plesu, ki so nastala v obdobju evropske renesanse. To so:
- knjiga Orchesographie iz leta 1589, v kateri je francoski duhovnik Jehan Tabourot pod lažnim imenom Thoinot Arbeau opisal plese, ki so se plesali v 16. stoletju;
- zbirka The dancing master, ki je imela več dopolnitev in popravkov. Prva verzija je izšla leta 1651, zadnja pa leta 1728. V njej je glasbeni založnik John Playford zbral angleške podeželske plese;
- knjigi italijanskega plesnega mojstra Fabritia Carosa: Il Ballarino (iz leta 1581) in Nobilta di Dame (iz leta 1600);
- knjiga Le Gratie d'Amore, ki je napisal Cesare Negri leta 1602.
Lonca se je s svojimi nastopi predstavila že v mnogih krajih po Sloveniji, pa tudi v nekaterih izven meja.